Эрүүл мэндийн хямралын үед аливаа хамтын гэрээнээс гадуур компаниудад цахилгаан шугам сүлжээний ажлыг өргөн хүрээнд хэрэгжүүлж байна. Ажилтан утсаар холбогдсон өдрөө хоолны талоноо авах ёстой юу?

Телевизийн ажилтан танай компанийн байранд газар дээр нь ажилладаг ажилтны адил эрхтэй гэдгийг санаж байх ёстой (Хөдөлмөрийн тухай хууль, L. L. 1222-9).

Тиймээс, хэрэв танай ажилчид ажлын өдөр бүрийн хоолны талон авч байгаа бол алслагдсан ажил эрхэлж буй ажилтнууд хөдөлмөрийн нөхцөл нь газар дээр нь ажиллаж байгаа ажилчдын нөхцөлтэй тэнцүү болмогц нэн даруй авах ёстой.

Хоолны талон авахын тулд тухайн хоолыг ажилтны тань өдөр тутмын ажлын хуваарьт оруулах ёстойг анхаарна уу. Нэг ажилтан өдөр тутмын ажлын цагтаа орсон хоол тутамд нэг рестораны ваучер авах боломжтой (Хөдөлмөрийн тухай хууль, 3262-7-р зүйл)...

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  IP хаягаар дамжуулан мөрдөхөөс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ