Энэхүү хичээлийн зорилго нь архитектурын судлалыг заадаг олон талт сэдвээр, мөн архитектурын мэргэжлийг олон талаас нь харуулах явдал юм.

Түүний хүсэл эрмэлзэл нь ахлах сургуулийн сурагчдад бодит байдлын талаар бүрэн мэдлэгтэй байхын тулд энэ салбарын талаар илүү ихийг мэдэхэд нь туслах явдал юм. Энэ нь архитектурын оюутнуудад мэргэжлийн төслөө боловсруулах түлхүүрийг өгөх болно. Энэхүү сургалт нь ProjetSUP гэж нэрлэгддэг чиг баримжаа олгох MOOC-ийн нэг хэсэг юм.

Энэ хичээлийн агуулгыг Онисептэй хамтран дээд боловсролын сургалтын багууд бэлтгэдэг. Тиймээс та тухайн салбарын мэргэжилтнүүдийн бүтээсэн контент найдвартай гэдэгт итгэлтэй байж болно.