Тодорхойлолт

Бизнесийн загвар зураг дээрх энэхүү сургалтыг голчлон зориулав

Шинэлэг гарааны бизнесийн бүтээгч

TPE руу

Авто бизнес эрхлэгчид

Ялангуяа мэдээллийн технологийн салбарт бизнес эрхлэх адал явдлыг эхлүүлэхийг хүсч буй хүмүүст

Энэхүү сургалтаар бид танд төслийн гол элементүүдийг зураглаж, тэдгээрийг бүхэлд нь, эхлээд уялдаатай, дараа нь хамааралтай эсвэл бүр шинэлэг байдлаар зохион байгуулахад туслах лавлах хэрэгсэл болох Бизнес загварын Canvas хэмээх энгийн хэрэгслийг санал болгож байна.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Үнэгүй: Эрэлтийн эрэлт