Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тулгарч буй бизнесүүд

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь бид бүгдэд нөлөөлж байна. Энэхүү ESSEC сургалт нь бизнесийн үр нөлөөг ойлгох, тогтвортой ирээдүйг бий болгоход чухал гарын авлага юм.

Дэлхийн дулаарлын үндсэн зарчмуудаас эхэлснээр та цаг уурын онцгой байдлын үед дэлхийн эдийн засгийн гол үүргийг ойлгох болно.

Маргаашийн удирдагчид өнөөдөр бүтээгдсэн. ESSEC Бизнесийн сургуулийн энэхүү стратегийн сургалт нь таны бизнесийг түүхийн чиглэлд хөгжүүлэх түлхүүрүүдийг өгөх болно.

Сургалт нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндсэн зарчмуудын тоймоор эхэлдэг. Энэ нь дэлхийн хямралын үед бизнес эрхлэгчдийн гүйцэтгэх үүргийн талаар тодруулж байна. Энэ ойлголт өнөөдөр болон маргаашийн удирдагчдад зайлшгүй шаардлагатай.

Дараа нь курс нь бизнес эрхлэгчдийн хэрэгжүүлж болох стратегиудыг судалдаг. Энэ нь тэд уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд хэрхэн эерэг хувь нэмэр оруулж болохыг харуулж байна. Эдгээр стратеги нь бизнесийн практикийг тогтвортой өөрчлөхөд амин чухал юм.

Уг сургалт нь уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой бэрхшээл, боломжуудыг мөн авч үздэг. Энэ нь бизнесүүд хэрхэн өөрчлөгдөж, шинийг санаачилж болох талаар ойлголт өгдөг. Энэхүү өөрчлөлт нь өөрчлөгдөж буй ертөнцөд өрсөлдөх чадвартай хэвээр үлдэхэд маш чухал юм.

Эцэст нь, курс нь кейс судалгаа, тодорхой жишээг санал болгодог. Эдгээр элементүүд нь онол, үзэл баримтлалыг практикт хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг харуулдаг. Тэд асуудлын талаар гүнзгий бөгөөд практик ойлголтыг өгдөг.

Дүгнэж хэлэхэд, "Бизнес ба уур амьсгалын өөрчлөлт" нь хямралыг ойлгож, түүнийг даван туулахыг хүссэн хэн бүхэнд зайлшгүй шаардлагатай хичээл юм. Энэ нь мэргэжлийн хүмүүсийг эерэг өөрчлөлт хийхэд шаардлагатай мэдлэг, хэрэгслээр хангадаг.

READ  Вэб маркетингийн үндэс: үнэгүй сургалт

Тогтвортой инноваци: Бизнесийн экологийн ирээдүйн төлөө

Ногоон технологийг нэвтрүүлсэн компаниуд экологийн өөрчлөлтийн тэргүүн эгнээнд явж байна. Эдгээр технологийг нэгтгэснээр нүүрстөрөгчийн ул мөрийг багасгадаг. Ингэснээр тогтвортой инновацийг өдөөж байна. Эдгээр анхдагчид экологийн үйлдвэрлэлийн стандартыг дахин тодорхойлж байна. Өөрсдийгөө хурдацтай өөрчлөгдөж буй зах зээлд тэргүүлэгчдийн байр сууриа илэрхийлэх.

Энэ хувьсгалын гол цөм нь дугуй эдийн засаг юм. Дахин ашиглах, дахин боловсруулахад анхаарч байна. Компаниуд нөөцөд хандах хандлагаа өөрчилж байна. Энэхүү загвар нь байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийн мөчлөгийг бий болгодог. Тогтвортой бүтээгдэхүүний талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийг хангах.

Эко дизайнтай бүтээгдэхүүнүүд түгээмэл болж байна. Байгаль орчинд ээлтэй хэрэглэгчдийг татах. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь гүйцэтгэл, экологийн хариуцлагыг хослуулж, инноваци, дизайны шинэ хил хязгаарыг нээж өгдөг.

Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд стратегийн түншлэл, ялангуяа төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах нь чухал. Эдгээр хамтын ажиллагаа нь бидэнд мэдлэг, нөөцөө хуваалцах боломжийг олгодог. Илүү чухал нөлөө үзүүлэхийн тулд инновацийг дэмжих.

Эдгээр журмын ил тод байдал нь итгэл үнэмшил, брэндийн имижийг бэхжүүлэхэд маш чухал юм. Тогтвортой байдлын хүчин чармайлтаа илэн далангүй илэрхийлдэг компаниуд жинхэнэ байдал, экологийн амлалтыг олж авдаг. Ингэснээр зах зээл дээр илүү өрсөлдөх чадвартай болно.

Тогтвортой инноваци нь зөвхөн байгаль орчинд ашиг тустай биш юм. Тэд мөн бизнесийн орчныг дахин тодорхойлж байна. Тэдгээрийг ашигласан компаниуд маргаашийн зах зээлд ашигтай байр суурь эзэлдэг. Экологи, инноваци хоёр хамт явдаг зах зээл.

Экологийн манлайлал: Хариуцлагатай менежментийн түлхүүрүүд

Орчин үеийн бизнесийн ертөнцөд экологийн манлайлал зайлшгүй шаардлагатай болсон. Байгаль орчны сорилтуудын өмнө хариуцлагатай менежментийн түлхүүрүүдийг судалцгаая.

READ  Францад тээвэрлэх

Өнөөгийн удирдагчид тогтвортой байдлыг алсын хараадаа нэгтгэх ёстой. Энэ нь тэдний шийдвэрийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Ийм ухамсар нь утга учиртай өөрчлөлтийн эхний алхам юм.

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах нь чухал. Удирдагчид ажилчид, үйлчлүүлэгчид, түншүүдтэй ажиллах ёстой. Тэд хамтдаа хүн бүрт ашигтай тогтвортой стратеги боловсруулж чадна.

Экологийн манлайллын гол цөм нь инноваци юм. Удирдагчид байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх шинэлэг хандлагыг дэмжих ёстой. Энэхүү шинэчлэл нь тогтвортой өсөлтийн шинэ гарцуудыг нээж чадна.

Ил тод байдал бол тулгын бас нэг чулуу юм. Удирдагчид тогтвортой байдлын хүчин чармайлтынхаа талаар нээлттэй харилцах ёстой. Ийм ил тод байдал нь ногоон зорилгод итгэх итгэл, тууштай байдлыг бий болгодог.

Ногоон манлайлал нь чиг хандлагаас илүү юм. Энэ нь тогтвортой ирээдүйд хөгжихийг хүсч буй бизнесүүдэд зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм. Эдгээр түлхүүрүүдийг хүлээн авсан удирдагчид байгууллагаа өөрчилж, дэлхий дээр эерэг нөлөө үзүүлж чадна.

 

→→→Мэргэжлийг дээшлүүлэх явцад Gmail-ийг анхаарч үзэх нь ихээхэн нэмүү өртөг авчрах болно←←←