Print Friendly, PDF & Email

Энэхүү MOOC нь бичил аж ахуйн нэгж байгуулах сонирхолтой бүх хүмүүст зориулагдсан болно.

Энэ нь бичил бизнесийг бий болгох нөхцөл, бичил бизнес эрхлэгчдийн эрх, үүрэг, тэдгээрийн хийх албан ёсны байдлыг ойлгох боломжийг олгоно.

хэлбэр

Энэхүү MOOC гурван хуралдаантай бөгөөд гурван долоо хоногийн турш явагдана.

Сессия бүр нь:

- диаграмм ашиглан дүрсэлсэн ойролцоогоор 15 минутын видео;

- амжилттай дагаж мөрдөх гэрчилгээ авах боломжийг олгодог асуулт хариулт.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Бүтээмжийг дээшлүүлж, зорилгодоо хүрэх