Бүрэн үнэгүй OpenClassrooms дээд зэргийн сургалт

Бүтээлч байж сурахын тулд тархиа сургах нь нэг хэрэг.

Харин бусдад суулгах гэхээр бидэнд заримдаа арга барил дутдаг...

Энэ курст та дараах зүйлсийг сурах болно:

  1. бүтээлч семинар бэлтгэх,

  2. түүнийг хэмнэлээр хөдөлгөх,

  3. мөн түүний уналтыг зохицуулах.

Гэхдээ энэ нь бүгд биш!

Энэ сургалт нь бага зэрэг онцгой юм, учир нь та шууд семинарыг дагах болно!

Энэ үеэр та илбэчин, бүтээлч мэргэжлээр мэргэшсэн Бутзитай танилцахдаа таатай байх бөгөөд инновацийн төслийн менежер Лизагаас бүх мэргэжилтний зөвлөгөөг авах болно.

Хичээлийн туршид би танд олон тооны хөдөлгөөнт дүрсийг өгөх болно, ингэснээр та нумдаа хэд хэдэн утастай болно!

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу→