Print Friendly, PDF & Email

Энэхүү сургалт нь ямар нэг шалтгаанаар гэртээ ганцаараа багшгүйгээр суралцах шаардлагатай хүмүүст зориулагдсан болно. Нэгдүгээрт, бид өөрсдөдөө бодитой сургалтын зорилго тавьж сурах болно. Дараа нь бид даалгавраа хэрхэн төлөвлөж, бие даан сурах хамгийн үр дүнтэй аргуудыг жагсааж сурах болно. Дараа нь бид тэмдэглэл хөтлөх, цээжлэх, бүлгийн ажил, дадлагын шалгалт, соёлын талаархи мэдлэгээ дээшлүүлнэ. Богино бөгөөд шууд 11 хуралдаан байдаг. Тэмдэглэл авах…

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Жирэмсний амралт дуусахаас өмнө ажилтны буцаалтыг хүлээн авах эрхтэй юу?