Print Friendly, PDF & Email

Механикууд нь хэрэглэсэн хүчний дагуу биетүүдийн динамик хувьслыг мэдэх боломжийг олгодог боловч энэ нь талбайн хангалттай эсэргүүцэлтэй байх, анх төлөвлөсөн амьдралыг хүндэтгэх боломжийг олгодог. Хэмжээний эдгээр тооцоолол нь хэв гажилтын талаарх мэдлэг, судлагдсан бүс дэх хүчний хуваарилалтаар дамждаг. Энэ нь системийн сайн гүйцэтгэлийг батлахад маш хэрэгтэй хязгаарлалтын тухай ойлголтыг бий болгодог. Энэхүү сургалтанд хамрагдсаны дараа та бүтцийн тооцооллын кодуудад хэрэглэгддэг томьёог ойлгож, хэрэглэх боломжтой болно. Та уян хатан домэйнд ажиллаж байгаа энгийн элементүүдийн хэмжээг тодорхойлох боломжтой болно.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Төслийн менежментийн үндэс: ёс зүйн асуудал