Та жил бүр үнэлгээний ярилцлага зохион байгуулж, ялангуяа ажилчдынхаа хийсэн ажлыг дүгнэх, шинэ зорилт дэвшүүлэх, ажилчдынхаа хүлээлт, бэрхшээлийг илүү сайн ойлгох зорилгоор зохион байгуулсан. Энэ нь тохиолдлоос шалтгаалан тэдгээрийг дахин дүрслэх эсвэл баяр хүргэх боломж байж болох юм.

Илүү сайн үр дүнд хүрэхийн тулд жилийн ярилцлагыг энэ нь тийм ч амар биш байсан ч гэсэн жилийн цалингийн нэмэгдлийн асуудлаас салга.

Эхний ээлжинд ганцаарчилсан ярилцлага зохион байгуулаад хэдэн долоо хоногийн дараа цалингийн нэмэгдлийн асуудлыг шийдэж яагаад болохгүй гэж? Харилцан яриа нь илүү бүтээлч байх бөгөөд танай ажилтнууд өөрсдөд нь чиглэсэн шүүмжлэлийг зөвтгөхийг эрэлхийлэхгүй ...