Зогсолт хэрхэн ажилладаг, текстийн тохируулгын талаар бид хамтдаа том сануулга хийж байна.

Төрөл нь:

  • зүүн
  • Төв
  • эрх
  • Аравтын
  • Барре

Бид бүгдийг нь дамжин өнгөрдөг. Тэдний онцлог шинж чанарыг ойлгохын тулд.

Эдгээр зүсэлттэй уялдуулан шулуун оёдол хэрхэн яаж хийхийг бид үзэх болно.

Эцэст нь бид хүрэхийн тулд олж харсан зүйлээ шууд хэрэгжүүлдэг хэлбэр Төрөл "Хариултын хуудас".Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →