Тодорхойлолт

Энэ хичээлээр би Instagram-д хэрхэн түншилж мөнгө олохыг харуулах болно.

Instagram бол онлайн бизнесээ хөгжүүлэх маш сайн сүлжээ юм.

Энэ сургалтаар би Instagram дээр хэрхэн захиалагчтай болох, захиалагчдынхаа имэйлийг хэрхэн цуглуулах, эцэст нь эдгээр имэйлээс хэрхэн мөнгө олох талаар зааж өгнө.