Бүрэн үнэгүй OpenClassrooms дээд зэргийн сургалт

Өгөгдлөө хамгаалах олон арга бий. Том өгөгдөл, кибер гэмт хэргийн эрин үед өгөгдөл, системийг хамгаалах нь бизнес эрхлэгчдэд тулгардаг томоохон сорилт болж байна.

Энэ хичээлээр та эхлээд криптографийн үндэс, гарал үүсэл, файл, өгөгдлийг хамгаалах тэгш хэмт криптографийн талаар суралцах болно.

Та тэгш хэмт бус криптограф гэж юу болох, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, нууцлалыг хэрхэн хангах, тухайлбал дижитал гэрчилгээ үүсгэх, аюулгүй харилцаа холбоо, ялангуяа цахим шуудан ашиглах замаар суралцах болно.

Эцэст нь та TLS болон Libsodium номын сан зэрэг харилцаа холбоо, програмуудыг хамгаалахад ашигладаг криптографийн протоколуудтай танилцах болно.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу→