Энэхүү Математикийн MOOC нь ахлах сургуулиас дээд боловсрол руу шилжихэд тань туслах зорилготой юм. Математикийн 5 модулиас бүрдэх энэхүү бэлтгэл нь мэдлэгээ бататгаж, дээд сургуульд элсэн ороход бэлтгэх боломжийг олгоно. Энэхүү MOOC нь ахлах сургуулиа төгсөхдөө таны мэдлэгийг үнэлэх, дээд боловсролтой сайн интеграцчлахад зайлшгүй шаардлагатай математикийн ойлголтуудыг шинэчлэх боломж юм. Эцэст нь та асуудал шийдвэрлэх дадлага хийх бөгөөд энэ нь дээд боловсролын маш чухал үйл ажиллагаа болно. Үнэлгээний янз бүрийн аргуудыг санал болгож байна: MCQ, таныг сургах олон тооны хэрэглээний дасгалууд, шийдвэрлэх асуудлууд, оролцогчдын үнэлгээ өгөх болно.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →