Энэхүү Математикийн MOOC нь ахлах сургууль болон дээд боловсролын хооронд шилжихэд танд туслах зорилготой юм.

Математикийн 5 модулиас бүрдэх энэхүү бэлтгэл нь мэдлэгээ бататгаж, дээд сургуульд элсэн ороход бэлтгэх боломжийг олгоно.

Энэхүү MOOC нь ахлах сургуулиа төгсөхдөө таны мэдлэгийг үнэлэх, дээд боловсролтой сайн интеграцчлахад зайлшгүй шаардлагатай математикийн ойлголтуудыг шинэчлэх боломж юм.

Эцэст нь та асуудал шийдвэрлэх дадлага хийх бөгөөд энэ нь дээд боловсролын маш чухал үйл ажиллагаа болно. Үнэлгээний янз бүрийн аргуудыг санал болгож байна: олон сонголттой асуултууд, таныг сургах олон тооны хэрэглээний дасгалууд, оролцогчдын үнэлгээ өгөх шийдвэрлэх асуудлууд.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →