энэ сард үнэгүй Excel заавар, in видео, бид явна бидний анхны Excel хүснэгтийг хамтдаа үүсгээрэй ! Багана оруулах, устгах, өндөр, өргөнийг тохируулах, хэмжээ, үсгийн фонтыг өөрчлөх, хүрээ хийх нь өдөр тутмын ажил болно!

Хамгийн шилдэг эхлэгчдэд зориулагдсан болно үнэгүй хичээл ямар ч төвөгтэй зүйл байхгүй гэдгийг танд батлах болно Excel хүснэгт үүсгэх !
Ce үнэгүй хичээл мөн судлах боломж байх болно таны анхны томъёо чиний анхных excel chart ! Жишээ файлыг хичээлийн хамт өгсөн болно.

Сайн заавар!