Print Friendly, PDF & Email

Хүн өөрийн олон туршлагаараа материал, эрчим хүчний эх үүсвэрийн хэрэгцээгээ хангах хамгийн сайн мод болохыг олж мэдсэн.

Энэхүү MOOC-ийн эхний зорилго нь модыг модонд даавуу, модыг хүний ​​амьдралын материал болгон холбох явдал юм. Эдгээр хоёр ертөнцийн уулзвар дээр модны бараг бүх шинж чанарыг ойлгох боломжийг олгодог анатоми, өөрөөр хэлбэл эсийн бүтэц оршдог.

Анатоми нь янз бүрийн төрлийн модны төрлийг тодорхойлох боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь MOOC-ийн хоёр дахь зорилго юм: микроскоп болон бидний нүдний хоёр өөр масштабаар модыг таньж сурах.
Энд ойд алхах тухай асуудал байхгүй, харин МОДОН дотор явна.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Төрийн онцгой тусламж: эрүүл мэндийн хямралд хамгийн их нэрвэгдсэн салбаруудад цалинтай чөлөө олгоход дэмжлэг үзүүлэх