энэ сард excel үнэгүй сургалт, бид үүнийг олж мэдэх болно 2 зөвлөмжүүд маш практик:

Баганын хоосон нүднүүдийг хурдан бөглөх зөвлөмж, Excel нүднүүдэд зураг оноох зөвлөмж. Эрэмбэлэх, шүүх үйлдлүүдийн үед нүдэндээ оногдсон хэвээр байх зургууд.

Би боломжтой хэвээр байна харилцан туслах амралтын өрөө энэ хичээлийн талаар асуух зүйлд хариулах.
Бүгд ажлын файлуудыг өгсөн болно !

Энэхүү Excel сургалтын агуулга

Жосселин Балде 40 хичээл хэвлүүлсэн бөгөөд 4,8 хичээлээс дунджаар 5 / 8 үнэлгээ авсан байна. Жосселин Балде бол a tuto.com сертификаттай сургагч багш. Жосселин Балдегаас бусад сургалтуудыг үзнэ үү