Print Friendly, PDF & Email

энэ сард excel үнэгүй сургалт, бид үүнийг олж мэдэх болно 2 зөвлөмжүүд маш практик:

Багана дахь хоосон нүднүүдийг хурдан бөглөх арга, Excel нүдэнд зураг хуваарилах арга. Эрэмбэлэх, шүүх үйл ажиллагааны явцад тэдгээрийн нүдэнд оногдсон хэвээр үлдэх зургууд.

Би боломжтой хэвээр байна харилцан туслалцаа үзүүлэх өрөө энэ хичээлийн талаар асуух зүйлд хариулах.
Бүгд ажлын файлуудыг өгсөн болно !

Энэхүү Excel сургалтын агуулга

Жосселин Балде 40 хичээл хэвлүүлсэн бөгөөд 4,8 хичээлээс дунджаар 5 / 8 үнэлгээ авсан байна. Жосселин Балде бол a tuto.com сертификаттай сургагч багш. Жосселин Балдегаас бусад сургалтуудыг үзнэ үү

READ  Зайны сургалт: Компакт томъёоны талаар суралцагчид ялалт байгуулав