Ном зүй зохиох нь судалгааны ажлыг бүтээхэд чухал алхам болдог. Эрдмийн болон мэргэжлийн хүрээнд аль ч сайн ном зүй нь судалгааны ажлын ноцтой байдлыг харуулдаг. Баримт бичиг, диссертаци, судалгааны өгүүлэл эсвэл бусад докторын зэрэг нь өгсөн мэдээллийн найдвартай байдлыг хангахын тулд хатуу ном зүйг бүрдүүлэхийг шаарддаг.

Энэхүү сургалт нь цагийн дөрөвний гурвын дотор танд ном, нийтлэл сонгох, судалгааны ажилд найдвартай ном зүй зохиох бүх хэрэгслээр хангана. Практик хэрэглэгдэхүүнтэй хамт судалгааны үндэс танд ямар ч нууц байхаа болино...

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →

 

READ  Хэлийг хэрхэн мартахгүй байх вэ?