Энэ курсын төгсгөлд та дараахь зүйлийг хийх боломжтой болно.

  • энгийн график ашиглан өгөгдлийн хүснэгтийг нэгтгэн дүгнэх, нэгтгэх;
  • олон хэмжээст хайгуулын шинжилгээнд тохирсон дүрслэх аргуудыг ашиглах;
  • хүчин зүйлийн шинжилгээ, ангиллын үр дүнг тайлбарлах;
  • асуудал болон өгөгдөлтэй холбоотойгоор хувьсагчдын шинж чанар, бүтцийн дагуу өгөгдлийн багцыг судлах тохиромжтой аргыг таних;
  • санал асуулгын хариунд дүн шинжилгээ хийх;
  • Текст өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх аргыг хэрэгжүүлэх
  • Үнэгүй програм хангамж дээр хүчин зүйлийн болон ангиллын аргуудыг хэрэгжүүлэх R

Дүгнэж хэлэхэд, та олон хэмжээст хайгуулын шинжилгээг хэрэгжүүлэх, тайлбарлахдаа бие даасан байх болно.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Хөдөлгөөний бодлогыг хэрэгжүүлэх