Энэ сургалтаар та Pinterest-ийн алгоритмыг энгийн стратеги ашиглан хэрхэн зохицуулах талаар суралцах болно.

Та SEO SEO-ээр дамжуулан нэмэлт идэвхгүй орлого бий болгох боломжтой болно.

Pinterest бол 2020 онд анхаарал хандуулахгүй байх нийгмийн сүлжээ юм.

Энэхүү сургалтанд хамрагдсаны дараа та энэхүү гайхамшигтай нийгмийн сүлжээнээс ашиг хүртэх боломжтой болно ...

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →