Тодорхойлолт

Ажилд орох гэж байна уу? Тэгвэл энэ сургалт танд зориулагдаагүй болно! Энэхүү сургалт нь ажил хайхдаа нухацтай ханддаг, зөвхөн ямар ч ажил хийхийг хүсдэггүй, харин тэдэнд үнэхээр тохирсон ажил хийдэг хүмүүст зориулагдсан болно. Энэхүү сургалт нь хүссэн бүх ярилцлагад орохын тулд ажилд авах бүх нууцыг олж мэдэх боломжийг олгоно.