Энэ дардасыг хамгийн сүүлд 21/01/2024-нд шинэчилсэн.

Энэ вэбсайтын эзэмшигч нь:

comme-un-pro.fr
.
Франц
И-мэйл: 
Утасны дугаар:.

comme-un-pro.fr-ийн хууль ёсны төлөөлөгч(үүд):

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Генерал

Бид хэрэглэгчийн арбитрын зөвлөлийн өмнө маргаан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох хүсэлгүй, үүрэг ч байхгүй.

2. Германы хуулийн дагуу дараах мэдээлэл заавал байх ёстой.