Print Friendly, PDF & Email

Хичээлийн дэлгэрэнгүй

Аливаа төслийн менежментэд зайлшгүй шаардлагатай харилцаа холбоо нь сүүлийн жилүүдэд нэлээд хөгжиж байна. Энэ сургалтанд Жан-Марк Пайрроуд танай төслийн оролцогч талуудтай харилцаа холбооны янз бүрийн суваг, тэдгээрийн тохирох байдлын талаар ярилцдаг. Зориулалтын хүлээн авагчид тохируулан холбогдох мессежийг тохируулах боломжийг олгодог янз бүрийн хэрэгслийг та харах болно. Ингэснээр та харилцаа холбооны тогтвортой, өөрчлөгдөж буй стратегийг дагаж мөрдөх арга техникийг ашиглах боломжтой болно.

Linkedin Learning дээр санал болгож буй сургалт нь маш сайн чанартай юм. Заримыг нь цалинжуулсны дараа үнэгүй санал болгодог. Тиймээс сонирхсон сэдэв тань эргэлзэхгүй байвал сэтгэлээр унахгүй. Хэрэв танд илүү их зүйл шаардлагатай бол та 30 хоногийн захиалгыг үнэгүй туршиж үзэх боломжтой. Бүртгүүлсний дараа сунгалтыг цуцал. Туршилтын хугацаа дууссаны дараа танд төлбөр төлөхгүй гэдэгт итгэлтэй байж болно. Нэг сарын хугацаанд та олон сэдвээр өөрийгөө шинэчлэх боломжтой боллоо.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Хэвлэлийн хэрэгсэл - Залуучуудын оролцооны гэрээний нээлт