Print Friendly, PDF & Email

Энэхүү танилцуулах сургалтын зорилго нь төслийн боломжит удирдагчдад төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай алхамуудыг мэдэж, ялангуяа санхүүжилтийн хэд хэдэн арга замыг олох боломжийг олгох явдал юм.

Энэ нь ихэвчлэн боловсролын болон сургуулийн төслүүдэд чиглэгддэг. Гант диаграм, оюун санааны зураглал, стратеги, тактик, ашиглалтын алсын хараа зэрэг төслийн ерөнхий менежментийн хэрэгслүүдийг манай бусад сургалтуудаас үзнэ үү.

Ашигласан нэр томъёо:

  • хөдөлгөөн
  • чимэг хуваарь
  • Гант төсөл
  • түгээх
  • хамрагдах
  • стратегийн түншлэл
  • хэл шинжлэлийн болон соёлын оршин суух

Сургалтанд хамрагдсан нөөц:

  • өндөр чанартай видео бичлэгүүд, үүнд “ярих толгой”, сэтгэгдэл бичсэн танилцуулга, слайд шоу ...

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Спортын тухай ойлголт