2021 онд болох Олон улсын кибер аюулгүй байдлын форумыг тохиолдуулан Үндэсний мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын агентлаг (ANSSI) хамтын ажиллагаа, эв нэгдэлд суурилсан Европын кибер аюулгүй байдлын ирээдүйг хамгаалж байна. Европт нийтлэг, хамтын тогтолцоог бий болгох урт хугацааны ажлын дараа 2022 онд Европын Холбооны Зөвлөлийг (ЕХ) Франц даргалах нь кибер аюулгүй байдлын хувьд Европын бүрэн эрхт байдлыг бэхжүүлэх боломж болно. NIS-ийн удирдамжийг шинэчлэх, Европын байгууллагуудын кибер аюулгүй байдал, томоохон хямралын үед итгэлцэл, Европын эв нэгдлийн үйлдвэрлэлийн бүтцийг хөгжүүлэх нь 2022 оны эхний хагаст Францын тэргүүлэх чиглэл байх болно.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  4| Сэргээхийн өмнөх айлчлалыг хэн эхлүүлэх боломжтой вэ?