MOOC EIVASION "үндэслэлүүд" нь хиймэл агааржуулалтын үндсүүдэд зориулагдсан болно. Үүний гол зорилго нь суралцагчдыг эхлүүлэх явдал юм:

  • агааржуулалтын муруйг тайлбарлах боломжийг олгодог физиологи, амьсгалын замын механикийн үндсэн зарчмууд,
  • инвазив ба инвазив бус агааржуулалтанд агааржуулалтын үндсэн горимуудыг ашиглах.

Энэ нь суралцагчдыг хиймэл агааржуулалтад ажиллуулах зорилготой бөгөөд ингэснээр тэд эмнэлзүйн олон нөхцөл байдалд тохирсон шийдвэр гаргах чадвартай болно.

Тодорхойлолт

Хиймэл агааржуулалт нь хүнд өвчтөнүүдийн анхны амин чухал дэмжлэг юм. Тиймээс энэ нь эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн анагаах ухаан, мэдээ алдуулалт зэрэгт зайлшгүй шаардлагатай аврах арга юм. Гэхдээ тааруухан тохируулсан нь хүндрэл үүсгэж, нас баралтыг нэмэгдүүлэх магадлалтай.

Энэхүү MOOC нь загварчлалд суурилсан боловсролын шинэлэг контентыг санал болгодог. EIVASION нь загварчлалаар хиймэл агааржуулалтын шинэлэг заах гэсэн үгийн товчлол юм.

MOOC EIVASION "үндсэн суурь"-ын төгсгөлд суралцагчид FUN дээрх хоёр дахь MOOC буюу MOOC EIVASION "дэвшилтэт түвшин"-ээр өвчтөн болон агааржуулалтын харилцан үйлчлэлийн талаарх ойлголт, агааржуулалтын эмнэлзүйн практикийг сайжруулах боломжтой болно.

Бүх багш нар механик агааржуулалтын чиглэлээр мэргэшсэн эмч нар юм. MOOC EIVASION шинжлэх ухааны хороо нь профессор Г.Картеа, профессор А.Меконцо Дессап, доктор Л.Пикиллоуд, доктор Ф.Белонкл нараас бүрддэг.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Мэргэжлийн цол гэж юу вэ?