Шошго: Бизнес эрхлэлтийн үнэ төлбөргүй сургалт

Онлайн бизнесийг хэрхэн эхлүүлж, хөрөнгө мөнгөтэй болох вэ?

Онлайн бизнесийг ойлгоход туслах практик гарын авлага, бизнесээ хялбархан эхлүүлэх, ...

дэлгэрэнгүй

Entrepreneur vs Freelance: өнөөг хүртэл үргэлжилж буй домог

Урьдчилсан нөхцөл байхгүй. Хэрэв энэ нь сурган хүмүүжүүлэх ухаан, дамжуулах дуртай байх албагүй бол үүсгэхийг хүсч байна ...

дэлгэрэнгүй
ачих

орчуулагч

Үндсэн гарчиг руу очих