Шошго: төслийн менежментийн үнэгүй сургалт

Ажил дээрээ Agile: Бүтээмжтэй Agile уулзалтуудыг зохион байгуулах

Олон багууд дараах үед илүү үр дүнтэй ажиллаж чадна гэдгээ олж мэдсэн ...

дэлгэрэнгүй
ачих

орчуулагч