Маш их энгийн бөгөөд ойлгомжтой, та сурах болно:

  • юу вэ? төсөл
  • Гэж юу вэ төслийн удирдлага юу нь ялгаатай вэ? мэдлэгийн салбарууд үүнд төслийн менежмент хамаарна
  • Та хамгийн том асуудлын нэгийг ойлгох болно төслийн төлөвлөлтийн бүтэлгүйтэл
  • Менежментийн үндсэн шинж чанаруудыг та мэдэх болно уламжлалт төсөл ба хурдан менежмент
  • Гэж юу вэ уян хатан тунхаглал хэрхэн хөгжүүлэх талаар уян хатан сэтгэлгээ
  • Уян хатан төслийн менежментийн үндсэн хүрээний талаар бид ярих болно…. scrum
  • Скрамын хүрээг яагаад батлах ёстой вэ? гол давуу талууд
  • Юу вэ Scrum багийн гол үүрэг тэд юу вэ? үүрэг хариуцлага
  • Бид үүрэг ролийг харах болно Скрам мастер, ду Бүтээгдэхүүний эзэн et -ийн багаас…

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу →