6 долоо хоногийн турш зохицуулалтын шаардлагад нийцүүлэн эрчим хүчний гүйцэтгэлээ сайжруулах, үйл явцаа хэрхэн оновчтой болгох, сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах сонирхлыг үнэлэх янз бүрийн хөшүүргийг олж мэдээрэй ...

Хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагаа, хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээний ертөнцийн тоглогчид болох ADEME-ийн зохион бүтээсэн MOOC AGRI-FOD INDUSTRIES: GAIN IN ENERGY FORMANCE нь хэрэглээгээ оновчтой болгох тодорхой арга замыг танд өгөх болно.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Agile at Work: Agile Хэрэглэгчийн түүхүүдээр төлөвлөх