• FUN-ийн сургалтанд бүртгүүлээрэй
  • Хичээл авна уу
  • Дасгалыг курст хийж гүйцэтгээрэй
  • Гэрчилгээ эсвэл гэрчилгээ авах

Тодорхойлолт

Та FUN платформыг мэдэх үү?

FUN-MOOC бол онлайн сургалтын платформ буюу MOOC (Massive Open Online Courses: Хүн бүрт нээлттэй үнэгүй онлайн курс) юм. Энэхүү сургалт нь танд Open edX-ийн хүрээнд цахим сургалтын платформыг нээж, удирдах боломжийг олгоно. Дараа нь Францын дээд боловсролын байгууллагуудын MOOC болон манай түншүүдтэй танилцаж, олон төрлийн сэдвээр ур чадвараа нээж, бэхжүүлэх нь танаас хамаарна.