Print Friendly, PDF & Email

Ноён Россетти Стефаны санал болгож буй төрөл бүрийн сургалтын видео бичлэгүүд нь маш сайн чанартай байдаг. Хэд хэдэн практик тохиолдлуудыг нарийвчлан танилцуулсан болно. Түүнийг YouTube дээр дагаснаар та маш их зүйлийг сурч, ур чадвараа хэт хурдан хөгжүүлэх болно.

Санал асуулга эсвэл сурталчилгааны судалгаа явуулж, хайрцаг гэх мэт маягтын талбаруудаар дамжуулан үнэн зөв, удирдамжтай хариултыг цуглуулна. Энэхүү сургалтаар бид нээлттэй хаалгаар харилцахын тулд компаний сурталчилгааны захидлыг явуулдаг. Динамик хариу купон нь гаргагч компанид хүлээн авагчдыг судалгаанд оролцохыг уриалах боломжийг олгодог. Сонголтуудын жагсаалтыг доош нь буулгаж, хайрцгуудыг хөнгөвчлөхийн тулд тодорхой хариултуудыг санал болгодог. 

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Excel програмын танилцуулга, үндсэн үйлдлүүд