Хэсэгчилсэн тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь аялал жуулчлал, зочид буудал, нийтийн хоол, спорт, соёл урлаг, зорчигч тээвэр, үйл явдлын салбараас хамааралтай салбаруудад нээлттэй байдаг. Эдгээр нь "холбоотой" гэж нэрлэгддэг салбарууд юм.
Эдгээр үйл ажиллагааны салбарын жагсаалтыг тогтоолоор тогтооно.

Энэ жагсаалтыг дахин хэвлэгдсэн тогтоолоор өөрчилсөн болно Албан ёсны сэтгүүл 28 January 2021.

Холбогдох компаниуд бараа бүтээгдэхүүний эргэлтийг дор хаяж 80% -иар бууруулж, нөхцлийг нь журмаар тогтоодог.

Хэсэгчилсэн тэтгэмжийн өсөлт: тангараг өргөсөн мэдэгдэл

21 оны 2020-р сарын 50-ний өдрийн тогтоолоор үйл ажиллагааны тодорхой салбаруудад өөр нэг нөхцөл тавьсан. Гол үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд нөхөн олговрын талаархи хүсэлтийг дагалдах нягтлан бодогч, итгэмжлэгдсэн гуравдагч этгээдээр хийлгэж, тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа эрхэлж, эргэлтийнхээ XNUMX-иас доошгүй хувийг хангаж буйгаа нотолсон баримт бичигтэй гэдгээ мэдэгдэн тангараг өргөж дагалдах ёстой.

Энэхүү гэрчилгээг итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч боломжийн түвшний баталгаажуулалтын даалгаврын дагуу олгодог. Баталгаажуулах үүрэг нь компанийг үүсгэн байгуулсан огнооноос хамааран дараахь зүйлийг хамарна.

2019 оны бараа эргэлтийн тухай; эсвэл…