Print Friendly, PDF & Email

Энэ талаар чөлөөт сургалт, өөрийгөө хэрхэн ойлгож, дүн шинжилгээ хийхийг олж мэдээрэй статистик мэдээ нь Shopify-ийг : Танилцуулга Хянах самбар, Ойлгох статистик мэдээ, Сайжруулах хөрвөх ханш, Сайт хэрхэн хөгжиж байгааг ойлгох.

Би боломжтой хэвээр байна харилцан туслалцаа үзүүлэх өрөө энэ сургалтын талаар сонирхсон асуултдаа хариулт авах ...

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Хамтын гэрээ: цуцлах шалтгаанаас хамаарч өөр халагдсаны тэтгэмж олгох боломжтой юу?