Ce үнэгүй видео хичээл танилцуулах зорилготой 3 Calc функцууд :

IF функц, IF ба OR функц ба IF ба AND функцууд.

La IF функц нь бөглөх ёстой синтакс юм нөхцөл байдал үнэн худал эсэхээс шалтгаална.
Мөн бид энэ дамжаагаар үзэх болно Хэрэв үүрлэсэн бол нар ла IF функц тексттэй.

Ce үнэгүй хичээл дор ашиглаж байна Office Calc-ийг нээнэ үү гэхдээ эдгээр функцийг доор ашигладаг Excel-ийн et Libre оффис.
Би боломжтой хэвээр байна харилцан туслах амралтын өрөө энэ сургалтын талаар сонирхсон асуултдаа хариулт авах ...