Ce заавар Excel-ийн үнэгүй, танд үзүүлэх болно өгөгдлийг шүүхэд сегментийг хэрхэн ашиглах a Тэнхлэгийн хүснэгт (TDC).

Ce видео хичээлнь "Динамик Пивот Хүснэгтийн бүрэн дамжааХэрэв та Excel-ийн энэхүү чухал ойлголтыг эзэмшихийг хүсвэл таны мэдэлд байна.

Би боломжтой хэвээр байна харилцан туслах амралтын өрөө сэдвээр асууж болох бүх асуултанд хариулах.
Сайн заавар!

 

Жосселин Балде 32 хичээл хэвлүүлсэн бөгөөд 4,7 хичээлээс дунджаар 5 / 5 үнэлгээ авсан байна. Жосселин Балде бол a tuto.com сертификаттай сургагч багш. Бусдыг харах Жосселин Балдегийн сургалт