Бүрэн үнэгүй OpenClassrooms дээд зэргийн сургалт

Та "өсөлтийг хакердах" гэсэн нэр томъёоны талаар сонсож байсан уу? Энэ нь ихэвчлэн хурдацтай хөгжиж буй бизнесүүдэд ашиглагддаг. Өндөр өсөлт нь давтагдах, өргөжүүлэх боломжтой бизнесийн загварын үр дүн юм.

— Янз бүрийн салбар, үйлчлүүлэгчдэд хэрэглэгдэх давтагдах бизнесийн загвар нь борлуулалтыг хялбархан бий болгодог.

- Өргөтгөсөн бизнесийн загвар нь зардлын зохих өсөлтгүйгээр борлуулалт, ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Дасгалжуулагч Келли Меллан бизнес эрхлэлт болон өөр маркетингийг сонирхож байна. Энэ нь залуу компаниудыг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Та энэ курст суралцах болно: ашигтай бүтээгдэхүүн, бизнесийн загваргүйгээр хурдацтай өсөлтөд хүрэх боломжгүй.

Өгүүллийг эх сайтаас үргэлжлүүлэн уншина уу→