Print Friendly, PDF & Email

Тодорхойлолт

Энэхүү анхны хичээлийн гол зорилго бол зөв франц хэлээр сайн илтгэл тавих явдал юм. Анхны холбоо барих үед солилцооны үлдсэн хугацаанд итгэлцлийг бий болгохын тулд таны ярилцаж буй хүнийг тодорхойлох мэдээллийг өгөх нь чухал юм.

Гэсэн хэдий ч хэлийг сайн эзэмшиж сурах нь түүнийг хэрхэн ашиглахаа сурахаас эхэлдэг!

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Олон нийтэд нээлттэй байгууллагууд: асуудал, үүрэг хариуцлага