Print Friendly, PDF & Email

Үндэсний мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын агентлаг (ANSSI) "Компьютерийн аюулын тойм"-доо 2021 онд кибер ландшафтыг тодорхойлсон гол чиг хандлагыг судалж, богино хугацааны хөгжлийн эрсдэлийг онцлон тэмдэглэв. Дижитал хэрэглээг ерөнхийд нь тодорхойлох нь ихэвчлэн хяналт муутай байдаг нь компаниуд болон захиргаанд сорилт байсаар байгаа ч тус агентлаг хорлонтой этгээдүүдийн чадавхи байнга сайжирч байгааг ажиглаж байна. Ийнхүү ANSSI-д мэдээлсэн мэдээллийн системд нэвтэрсэн халдлагын тоо 37-2020 оны хооронд 2021%-иар өссөн (786 онд 2020 байсан бол 1082 онд 2021, өөрөөр хэлбэл өдөрт бараг 3 удаа нэвтэрч байна).

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Маргааш миний гудамж