Ерөнхий сайд Жан Кастекс 2020 оны XNUMX-р сарын эхээр танилцуулсан сэргэлтийн төлөвлөгөө нь хямралыг "юуны өмнө маргаашийн ажлын байр бий болгох чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх замаар" боломж болгон хувиргахад чиглэгджээ.

Энэ нь хөдөлмөрийн зах зээлийн хүлээгдэж буй хөгжлөөс шалтгаалан ажилчид, ажил олгогчдод зохих ур чадвар эзэмшиж, ур чадвар эзэмшүүлэхийн тулд мэргэжлийн сургалтанд хөрөнгө оруулалт хийхийг хэлнэ. Энэ хүрээнд сэргээн босголтын төлөвлөгөөнд сургалтын системийг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх, боловсролын шинэ агуулга бий болгох, ODL (Open training and алсын).

Нийлүүлэлтийн алдагдал

Байгууллагын үйл ажиллагаанд гэнэт зогсоох ...