Үүнийг мэргэжлийн эмч, эмчлэгч эмч/өвчний чөлөө олгох эмч, эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөх эсвэл ажилтан хүсэлт гаргаж болно. Үүнийг харгалзан ажил олгогч нь нөхөн сэргээхээс өмнөх айлчлалыг өөрөө хүсэх боломжтой талаар ажилтанд мэдэгддэг. Энэ мэдээллийг жишээлбэл, харилцааны уулзалтын үеэр гаргасан болно.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  “Хоёрдугаар эгнээний” ажилчдын шинэчилсэн Макрон урамшуулал руу?