Print Friendly, PDF & Email

Энэ хичээл нь 5S арга ба түүний зарчмуудыг тайлбарласан болно. Энэ нь ажлын орчинд эсвэл өдөр тутам (оффис, семинар, ажлын байр, гал тогоо, унтлагын өрөө гэх мэт) аргачлалыг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг алхам алхамаар тайлбарлаж өгдөг. Энэ нь онолын танилцуулга, практик дасгал, дасгалыг ярилцлага, слайд, видео, асуулт хариултын хэлбэрээр ээлжлэн сольж өгдөг ...

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Үнэгүй сургалт: Affiliate Marketing-ийг нээх