Өнөөдөр ажлын байран дахь сургалт нь өнөөг хүртэл албан бус хэлбэрээр явагдаж ирсэн техникийн болон зан үйлийн мэдлэгийг олж авахыг албан ёсоор зөвшөөрдөг.

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Физикийн цуглуулга: 5- Орчин үеийн физик