Print Friendly, PDF & Email

Өнөөдөр ажлын байран дахь сургалт нь өнөөг хүртэл албан бус хэлбэрээр явагдаж ирсэн техникийн болон зан үйлийн мэдлэгийг олж авахыг албан ёсоор зөвшөөрдөг.

READ  Word 2016 VBA сургалт: Бүрэн гарын авлага