Тодорхойлолт

Энэ талаар чөлөөт сургалт Би илчилж байна 5 техник хүчирхэг & ялалт бага мэддэг YouTube-ийн захиалагчид (ишлэлгүйгээр & шуугиангүйгээр).

Энэ сургалтанд бид юу үзэх вэ:

  • La хөндлөнгийн техник (би үүнийг өөрийнх хүртэл ашиглаж байсан 1000 анхны захиалагч).
  • Хэрхэн олон нийтийн менежер надад ялах санааг өгсөн Нэг өдрийн дотор 40 захиалагч...
  • “Стратегиахлах сургуулийн алдартай залуу”(Над шиг байсан ч гэсэн, чи нэг биш байсан...)
  • Le нэвчүүлэх техник (эсвэл яаж өрсөлдөгчдийнхөө үзэгчдийг хулгайлдаг).
  • сэтгэгдэл мэдээгээр аялах & полемикийг ашиглах замын хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх.