Ангилал: Хувийн хөгжил

Өвөрмөц сургалт: Мастер нарийн төвөгтэй байдал!

Код тайлах нарийн төвөгтэй байдал: Өөрчлөгдөж буй ертөнцөд шийдвэр гаргах ирээдүйн талаарх MOOC судалгаа...

дэлгэрэнгүй
ачих