Энэхүү үнэгүй хичээлд алхам алхамаар тодорхой тайлбарласан болно. IF функцийг хэрхэн бүрдүүлэх талаар.
Энэхүү заавар нь "IF функцийг хэрхэн ашиглах, оновчтой болгох" бүрэн дамжааны нэг хэсэг юм.
Энгийн, ойлгомжтой хэл нь хүн бүрт хүртээмжтэй байдаг.

Би боломжтой хэвээр байна харилцан туслах амралтын өрөө энэ хичээлийн талаар асуух зүйлд хариулах.