Print Friendly, PDF & Email

Энэхүү үнэгүй хичээлд алхам алхамаар тодорхой тайлбарласан болно. IF функцийг хэрхэн бүрдүүлэх талаар.
Энэхүү заавар нь "IF функцийг хэрхэн ашиглах, оновчтой болгох" бүрэн дамжааны нэг хэсэг юм.
Энгийн, ойлгомжтой хэл нь хүн бүрт хүртээмжтэй байдаг.

Би боломжтой хэвээр байна харилцан туслалцаа үзүүлэх өрөө энэ хичээлийн талаар асуух зүйлд хариулах.

 

 

 

Анхны сайт дээрх нийтлэлийг үргэлжлүүлэн уншаарай →

READ  Холбоотой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд 30 сая евро