Энэхүү үнэ төлбөргүй зааварчилгааны тусламжтайгаар төслийн менежментийн үндсэн зарчим, үйл явц, арга, хэрэгслийг олж мэдээрэй. Мэргэшсэн шинжээчийн удирдлаган дор, ур чадвараа баяжуул мөн энэ салбарт 20 гаруй жилийн туршлага хуримтлуулсан шилдэг туршлагыг сурна.

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар CPM® болон PMP® Төслийн менежерийн гэрчилгээ олгох сургалтуудтай танилцаарай. Эдгээр гэрчилгээ нь танд төслийн менежментийн ур чадвараа баталгаажуулж, илүү өндөр түвшний үүрэг хариуцлага хүлээх боломжийг олгоно.

Энэ сургалтын явцад олж авсан үндсэн ур чадвар

Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар та төслийн менежментийн үндсэн үйл явцыг ойлгохоос гадна холбогдох хэрэгсэл, аргуудыг эзэмших боломжтой болно. Та гүйцэтгэл, үнэ цэнийг бий болгох замаар төслийн байгууллагуудыг удирдах боломжтой болно. Нэмж дурдахад энэхүү сургалтыг удирдан явуулж буй төслийн менежментийн шинжээчийн ачаар та 20 гаруй жилийн турш хуримтлуулсан сайн туршлагаасаа ашиг тус хүртэх боломжтой болно. Та өндөр түвшний үүрэг хариуцлагад ахиж, мэргэжлийн хэмнэлд тохирсон сургалтыг дагаж мөрдөх боломжтой болно.

Энэхүү сургалтын дараа CPM® болон PMP® гэрчилгээ олгох сургалтуудыг авах боломжтой

Төслийн менежментийн сургалтанд хамрагдсаны дараа та CPM® болон PMP® Төслийн менежерийн гэрчилгээ олгох сургалтанд хамрагдах боломжтой. "Өөрийгөө CPM® төслийн менежерээр баталгаажуул" гэрчилгээ олгох хөтөлбөр нь танд өөрийн туршлагаас хамааран олон улсын янз бүрийн түвшний гэрчилгээнд бэлтгэх боломжийг олгоно. Ингэснээр та Мэргэшсэн залуу мэргэшсэн төслийн менежер – PM-ийн туршлагагүй CJPM® гэрчилгээ, Мэргэшсэн Мэргэшсэн төслийн менежер – Мэргэшсэн Мэргэшсэн Менежер – PM®-ийн анхны туршлагатай байх санал болгосон боловч заавал байх албагүй CPM® сертификат, Мэргэшсэн Ахлах Мэргэшсэн төслийн менежер – авах боломжтой болно. CSPM® гэрчилгээ. PM-ийн туршлагыг харуулах тухай.

READ  Мастер шугаман таамаглах загварууд

"Өөрийгөө PMP® төслийн менежерээр баталгаажуулах" гэрчилгээ олгох хөтөлбөр нь олон улсын төслийн менежментийн мэргэжлийн PMP® сертификатад бэлтгэх боломжийг танд олгоно. Хэрэв та BAC +4 ба түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй бол энэхүү гэрчилгээг авахын тулд төслийн менежментийн чиглэлээр 36 сараас дээш туршлагатай байх ёстой. Хэрэв та BAC +4 ба түүнээс дээш түвшний мэдлэггүй бол дунд сургуулийн дипломтой, төслийн менежментийн чиглэлээр 60-аас дээш сар ажилласан туршлагатай байх ёстой.

Дүгнэж хэлэхэд, хэрэв та төслийн менежментийн чиглэлээр хөгжихийг хүсч байгаа бол "Үндэслэл"-ийн энэхүү сургалт нь төслийн удирдлагын үндсийг ойлгож, CPM® болон PMP® сертификатын сургалтанд бэлтгэх боломжийг олгоно. Ингэснээр та гүйцэтгэл, үнэ цэнийг бий болгох замаар төслийн байгууллагуудыг удирдахад шаардлагатай ур чадварыг эзэмшиж, илүү өндөр түвшний үүрэг хариуцлагад хүрэх боломжтой болно.