Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

ही एक छोटी क्रांती आहे जी सुमारे 1,3 दशलक्ष उदारमतवादी व्यावसायिक अनुभवणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा विमा निधीशी संबंधित सर्व उदारमतवादी व्यावसायिकांना (सीएनएव्हीपीएल) वृद्ध वय, 2021 साठी सामाजिक सुरक्षा वित्त कायद्यात राष्ट्रीय विमा निधीशी संबंधित सर्व उदारमतवादी व्यावसायिकांना आजारी रजा असल्यास एकाच आणि सक्तीच्या दैनंदिन भत्ते योजनेची तरतूद आहे. ही यंत्रणा 1 जुलैपासून अंमलात येईल. जर मुख्य तत्त्वे माहित होती, तर व्यावहारिक कार्यपद्धती नुकतेच उघडकीस आल्या आहेत.

सामान्य दैनंदिन भत्ता योजना का तयार केली?

आज, रोजगाराच्या भत्तेच्या बाबतीत उदारमतवादी व्यावसायिकांसाठी सामाजिक संरक्षण व्यवस्था व्यावसायिकांनुसार एकसमान नाही. उदारमतवादी व्यवसाय (वकील वगळता) एकत्रितपणे एकत्रित केलेल्या दहा पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीपैकी केवळ चार जण आजारी रजा असल्यास दैनंदिन भत्ते देण्याची तरतूद करतात. हे डॉक्टर, वैद्यकीय सहाय्यक, लेखापाल, दंतवैद्य आणि सुई आहेत. परंतु आजारी रजेच्या 91 व्या दिवसापर्यंत नुकसानभरपाई सुरू होत नाही! तुलनात्मकदृष्ट्या, खासगी क्षेत्रातील किंवा स्वयंरोजगार असलेल्या कर्मचार्‍यांना फक्त तीन दिवस आहेत. निकाल, आजारी रजा, आजारपण किंवा आजारपणात दैनंदिन भत्त्यांचा फायदा व्यापारी आणि कारागीरांना मिळतात

मूळ साइटवर लेख वाचणे सुरू ठेवा →

वाचा  विनामूल्यः पिनटेरेस्टवरील आपल्या पहिल्या चरण