Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तुम्हाला ए पत्र मॉडेल तो गमावण्यापूर्वी आपल्या सुट्टीसाठी पेमेंटचा दावा करायचा? येथे दोन विशिष्ट उदाहरणे आहेत जी तुम्हाला पेमेंटची विनंती करण्यासाठी उपयुक्त वाटतील. रजा हा तुमच्या हक्काचा भाग आहे. कायदा परिस्थितीनुसार विविध प्रकारच्या विश्रांतीची यादी देतो. निष्क्रियतेचे हे कालखंड कधीकधी अचूक कॅलेंडरद्वारे तयार केले जातात. कोणत्याही कारणास्तव ते तुम्हाला आणि तुमच्या नियोक्त्याला शक्य होणार नाही. तुमच्या संरचनेत दिलेल्या तारखांवर तुमची सर्व सुट्टी घेण्यासाठी. त्याच्या सशुल्क सुट्टीचे पैसे भरण्याची विनंती कशी करायची?

कर्मचार्‍यांचे हक्क

या लेखा अनुसार कामगार संहितेच्या एल 3141-3एल, कोणताही कर्मचारी, ज्येष्ठता, करार किंवा स्थिती याची पर्वा न करता. दरमहा कामकाजाच्या 2,5 दिवसाच्या मोबदला सुट्टीसाठी पात्र. गणना तथाकथित वास्तविक वेळेच्या कल्पनेवर आधारित आहे, जी कर्मचार्यास आपल्या मालकास कामासाठी उपलब्ध असलेल्या कालावधी सूचित करते.

काही पाने किंवा अनुपस्थिती देखील विचारात घेतल्या जातात. उदाहरणार्थ, पालक किंवा दत्तक रजा, एखाद्या व्यावसायिक रोगाशी संबंधित किंवा कामाच्या दुर्घटनेशी संबंधित स्टॉपपेजेस, व्यावसायिक प्रशिक्षण. करारावर अतिरिक्त सशुल्क सुट्टी मिळू शकते.

सशुल्क सुट्टी कशी घ्यावी?

मागील वर्षाच्या 1 जून ते चालू वर्षाच्या 31 मे पर्यंत संदर्भ कालावधी दरम्यान कायदेशीररीत्या सशुल्क रजा मिळविली जाते, अन्यथा मान्य नसल्यास, माफ केली जात नाही किंवा सहमत नसल्यास. कामगार संहितेच्या कलम एल. 3141-12 नुसार, नोकरीवर घेतल्यावर सुट्टी घेतली जाऊ शकते. आपल्या कंपनीतील अंमलबजावणीच्या नियमांनुसार ते स्थापित केले जाणे आवश्यक आहे.

पेड रजेचे काय होते नाही?

तत्वतः, जर कर्मचार्‍याने संदर्भ कालावधीत त्याला मिळालेली सर्व देय रजा घेतली नाही तर ती गमावली जातील. तो सामान्यपणे पुढील संदर्भ कालावधीत त्यांना घेऊन जाऊ शकत नाही. तथापि, कंपनीमध्ये करार किंवा वापर लागू झाल्यास कायदा त्यास अनुमती देतो. पुढे ढकलण्यात पालक किंवा दत्तक रजा अनुसरण केल्यास हेच लागू होते. तसेच एखाद्या व्यावसायिक रोगामुळे किंवा कामाच्या दुर्घटनेनंतर कर्मचार्‍यांची अनुपस्थिति झाल्यास.

वाचा  चांगल्या प्रकारे लिहिलेल्या निषेध ईमेलचे रहस्य

आजारी रजेबाबत, व्यावसायिक असो की नाव. ते आपली सुट्टी पुढे ढकलण्यावर परिणाम करतील. जर सुट्टीच्या आधी घटना घडल्या तर त्या हरवल्या जाणार नाहीत. काम पुन्हा सुरू केल्याच्या तारखेनंतर कर्मचार्‍यास त्यांच्या स्थगितीचा फायदा होईल. दुसरीकडे, भरलेल्या सुट्टीच्या दरम्यान आजार किंवा अपघात झाल्यास, कराराचा किंवा सामूहिक कराराची तरतूद केल्याशिवाय कर्मचार्‍यास कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही.

देय सुट्टीला तहकूब करणे अशक्य असल्यास, ते नैसर्गिकरित्या हरवले जाईल. जोपर्यंत ही अशक्यता मालकाच्या दोषातून येत नाही. अशाच प्रकारे नंतरच्या कर्मचार्‍यास नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.

सशुल्क रजेच्या देयकासाठी विनंती घेतली गेली नाही

विशिष्ट परिस्थितीत, कर्मचार्‍यास त्याच्या भरलेल्या सुट्टीचा आनंद घेता आला नाही. जास्त कामाच्या ताणामुळे जर मालकाने अनुदान नाकारले असेल किंवा बर्‍याच लोकांना त्याच तारखांवर जाण्याची इच्छा असेल तर ही बाब आहे. अशा प्रकारे कर्मचारी आपल्या मालकास भरलेल्या सुट्टीसाठी मोबदला देऊन त्याला पैसे देण्यास सांगण्यास सक्षम असेल.

हे राजीनामा, बरखास्ती, कंत्राटी करार किंवा सेवानिवृत्ती असो की कराराचा भंग करण्याच्या बाबतीतही हेच आहे. रद्द केल्याच्या तारखेला न घेतलेल्या पगाराच्या रकमेसाठी, कर्मचारी मिळतो, कामगार संहितेच्या अनुच्छेद L3141-28 नुसार स्थापन केलेली भरपाई भत्ता.

आपण यापैकी एका भत्तेसाठी पात्र असल्यास, परंतु आपल्याला काहीही मिळाले नाही. आपल्या मालकास आपल्या अधिकारांची आठवण करून देणे उपयुक्त आहे. ही विनंती कोणत्याही विशिष्ट औपचारिकतेच्या अधीन नाही. परंतु तोंडी किंवा मेलद्वारे हस्तक्षेप करण्यापूर्वी. आपल्या कंपनीतील लागू करार तपासा.

वाचा  सामान्य विनम्र फॉर्म्युलामध्ये 4 घटक असतात

अनुपस्थित रजेची देय देण्याची विनंती करणारे नमुना पत्र

ज्युलियन डुपॉन्ट
75 बीआयएस रूए दे ला ग्रँड पोर्टे
75020 पॅरिस
दूरध्वनी: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

महोदय / महोदया,
कार्य
पत्ता
पिनकोड

[शहर] मध्ये, [तारीख] रोजी

 

विषयः सशुल्क रजेच्या भरपाईची विनंती घेतली गेली नाही

सर,

आमच्या कंपनीतील कर्मचारी [तारीख] पासून [कार्य] म्हणून, मी तुम्हाला मान्य केल्याप्रमाणे, पगाराच्या रजेची विनंती पाठवली आहे. मेल [तारीख] ते [तारीख] या कालावधीसाठी.

सुरुवातीच्या काळात, कामाच्या ओझे खूप जास्त असल्यामुळे आपण रजेवर जाण्यास नकार दिला होता. म्हणूनच तुमच्या पुढाकाराने माझी सुट्टी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यानंतर कंपनीमधील क्रियाकलाप वाढणे कधीही थांबले नाही. मला सुट्टी घेण्याची संधी मिळाल्याशिवाय संदर्भ कालावधी संपुष्टात येत आहे.

माझ्या शेवटच्या वेतनशैलीचा सल्ला घेतल्यानंतर मला लक्षात आले की या दिवसांची पगाराची सुट्टी घेतलेली रक्कम माझ्या शिल्लक नसते. तथापि, मी आपणास आठवण करून देतो की केस कायदा कर्मचार्‍यास भरपाई भत्ता मिळवून देण्याचा अधिकार देतो आणि जेव्हा मालकाची परिस्थिती उद्भवते.

म्हणूनच, जर आपण हस्तक्षेप करू शकलात तर मी कृतज्ञ आहे, जे मला घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या [सुट] दिवसांच्या अनुषंगाने भरपाईची रक्कम दिली जाते. किंवा माझ्याकडून चूक झाल्यास परिस्थितीबद्दल मला थोडा स्पष्टीकरण द्या.

आपले लक्ष वेधून घेतल्या, कृपया, सर, माझ्या मनापासून अभिवादन.

 

                              स्वाक्षरी.

कराराच्या समाप्तीनंतर पेड रजेच्या देयकासाठी विनंतीचे उदाहरण घेतले नाही

ज्युलियन डुपॉन्ट
75 बीआयएस रूए दे ला ग्रँड पोर्टे
75020 पॅरिस
दूरध्वनी: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

महोदय / महोदया,
कार्य
पत्ता
पिनकोड

[शहर] मध्ये, [तारीख] रोजी

 

विषयः सशुल्क सुट्टीच्या भरपाईची भरपाई करण्याची विनंती

महोदया,

मी याद्वारे मी माझ्या राजीनामा / माझ्या डिसमिसल / इत्यादी मुळे बंधनकारक रोजगार करार संपुष्टात आल्यानंतर कोणत्याही खात्यातील शिल्लक नियमित करण्याचे मी अनुसरण करतो.

तसे, तू मला माझा शेवटचा पगार (स्लिप) पाठवला होता. परंतु याचा सल्ला घेतल्यानंतर माझ्या लक्षात आले की त्यात भरलेल्या सुट्टीच्या भरपाईचा उल्लेख नाही.

तथापि, प्रकरण कायदा मजदूर संहितेच्या एल २२223-१-14 मध्ये नमूद करतो की “जेव्हा नोकरीचा करार संपुष्टात येण्यापूर्वी कर्मचार्‍यांना त्याला मिळालेल्या सर्व रजेचा लाभ घेता आला तर त्याला रजेचा काही भाग मिळतो. ज्याचा त्याला काही फायदा झाला नाही, एक नुकसान भरपाईची क्षतिपूर्ती ... ", म्हणजेच जेव्हा मी कंपनी सोडली तेव्हा माझ्या बाबतीत [संख्ये] इतके दिवस.

म्हणूनच मला जितक्या लवकर शक्य तितक्या लवकर देय दिल्याबद्दल मी आभारी आहे. मला कोणीतरी नवीन दुरुस्त केलेली पेपरकप पाठवावी असेही मी इच्छित आहे.

दरम्यान, कृपया स्वीकारा, मॅडम, माझ्या विशिष्ट भावनांचे अभिव्यक्ती.

 

                                                स्वाक्षरी.

“पेड रजा न घेतल्याबद्दल पेमेंटची विनंती करण्यासाठी पत्राचे उदाहरण” डाउनलोड करा उदाहरण-ऑफ-लेटर-टू-रिक्वेस्ट-पेमेंट-ऑफ-लीव्हज-paid-not-taken.docx – 891 वेळा डाउनलोड केले – 13 KB

"करारनामा.डॉक्स-च्या उल्लंघन-नंतर-देय-रजा-रजा-देय-देय--साठी-विनंती-उदाहरण" डाउनलोड करा करारनामा.अडॉक्स-च्या उल्लंघन-नंतर-पेड-रजेसाठी-देय-विनंती -ची उदाहरणे - 5508 वेळा डाउनलोड - 20 केबी