देय सुट्टीच्या 6 दिवसांपर्यंत आणि लागू केलेल्या आरटीटीच्या 10 दिवसांपर्यंत

अनुच्छेद 1 गेल्या मार्चच्या सशुल्क रजा आणि उर्वरित दिवसांच्या संदर्भात घेतलेल्या उपायांना विस्तारित आणि अनुकूलित करते. 30 जून 2021 पर्यंत, एखादा नियोक्ता कंपनी किंवा शाखा कराराच्या समाप्तीस अधीन राहू शकतो किंवा देय रजेच्या 6 दिवसांपर्यंत शिफ्ट करू शकतो. आणि हे, एका महिन्याच्या ऐवजी किमान एका स्पष्ट दिवसाच्या सूचनेच्या कालावधीचा किंवा सामान्य काळात सामूहिक कराराद्वारे प्रदान केलेल्या मुदतीचा आदर करते.

त्याच प्रकारे, नियोक्ता यावेळी एकतर्फी निर्णयाद्वारे आरटीटीच्या तारखा, दिवसाच्या पॅकेजमध्ये अधिग्रहित केलेले दिवस किंवा वेळ बचत खात्यात जमा केलेल्या दिवसांमधील (सीईटी) दिवसांच्या एका स्पष्ट दिवसाच्या सूचनेनुसार लागू करू किंवा सुधारित करु शकतात. 10 दिवसाची मर्यादा ...